15 lutego 2021

Podczas dzisiejszej uroczystości 50 żołnierzy Brygady otrzymało promocję na pierwszy stopień podoficerski.

W niedzielę 14 lutego o godz. 10.00 w Rzeszowie, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze składali ślubowanie w 31 Batalionie Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. Słowa roty wypowiedziało 73 ochotników. W tym ważnym dniu dla Wojsk Obrony Terytorialnej mianowano też na pierwszy stopień podoficerski 50 ubiegłorocznych uczestników kursu „SONDA”.

 

W 79. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową 73 żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę. Wśród nich było 10 kobiet. Uroczystości odbyły się na placu apelowym 31 Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 4. Żołnierze przysięgali na sztandar 3 PBOT a przysięgę od niedzielnych bohaterów odebrał płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

 

Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak w liście do bohaterów uroczystości napisał – dziękuję za Waszą decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pokazujecie w ten sposób, że bliskie są Wam wartości patriotyczne, dobro naszej Ojczyzny i Jej obywateli. Mundur żołnierza Wojska Polskiego i oliwkowy beret to symbole lojalności, oddania i poświęcenia. Noście je z dumą…

 

Podczas dzisiejszej uroczystości 50 żołnierzy Brygady otrzymało promocję na pierwszy stopień podoficerski. Mianowani żołnierze w ostatnim kwartale ubiegłego roku ukończyli kurs podoficerski „Sonda”, którego już po raz drugi organizatorem była 3PBOT. Nowo mianowani kaprale obejmą stanowiska dowódców sekcji w pięciu batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku.

 

Nieprzypadkowo uroczystości w 3. Podkarpackiej Brygadzie OT odbyły się właśnie dzisiaj, bowiem tego dnia przypada 79. rocznica utworzenia Armii Krajowej, której spadkobiercami tradycji są Wojska Obrony Terytorialnej.

 

Korzystając z okazji prezes ŚZŻAK okręgu podkarpackiego Pan kpt. w st. spocz. Julian Pawełek skierował list do uczestników uroczystości – dziś obchodzimy 79. rocznicę przekształcenia ZWZ w Armię Krajową, rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Dziś uczestniczymy w uroczystej przysiędze nowych ochotników – żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady OT. Przysięga to bezsprzecznie najważniejszy moment w życiu każdego żołnierza – niezależnie od okoliczności, czasu i miejsca jej składania. Jej cel zawsze ma w treści walkę o wolność Ojczyzny… Dziś to Wy kontynuujecie naszą misję, etos walki i tradycje. Kończąc życzę Wam Drodzy Żołnierze, w imieniu własnym oraz moich kolegów, niezłomnych charakterów, walecznych serc i wytrwałości w realizacji swoich celów.

 

***

Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne uroczystość odbyła się w koszarach z zachowaniem wszelkich zaleceń w sprawie COVID 19 Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

 

 

Iwona Kosztyła