16 lipca 2021

Podwyższenie alertu gotowości do działań kryzysowych WOT - aktualizacja działań

Z uwagi na zjawiska pogodowe występujące na terenie Polski, i potrzebę wsparcia mieszkańców miejscowości dotkniętych burzami i nawałnicami, Minister Obrony Narodowej pan Mariusz BŁASZCZAK, zdecydował o podniesieniu gotowości przeciwkryzysowej Wojsk Obrony Terytorialnej do 12 godzin. Gotowość będzie utrzymana do godz. 24.00, 18 lipca br./niedziela/ 182400LLIP21.

Alert obowiązuje żołnierzy – medyków oraz stanowiących obsługi: 

– pił spalinowych,

– łodzi desantowych;

– pomp;

– cystern na wodę;

– agregatów prądotwórczych;

– autokarów;

– dronów rozpoznawczych.

Żołnierze będący druhami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz żołnierze – medycy będący na dyżurach w służbie zdrowia, są zwolnieni ze stawiennictwa, ze względu na wykonywanie działań antykryzysowych w swoich instytucjach.

Iwona Kosztyła