16 marca 2022

W ramach operacji pod kryptonimem #NiezawodnaPomoc” w całej Polsce działać będzie 6 tysięcy żołnierzy.

Blisko 400 podkarpackich Terytorialsów zaangażowanych jest dziewiętnastą dobę w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Obecnie do zadań żołnierzy WOT należy wsparcie wojewodów i samorządów poprzez obsługę osób w punktach informacyjnych, dystrybucję pomocy humanitarnej, transport, czy budowę miejsc tymczasowego zakwaterowania.

Zespoły żołnierzy współdziałają też z przedstawicielami Straży Granicznej, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z wolontariuszami w przyjęciu uchodźców z Ukrainy. Terytorialsi działają także w ramach grup wsparcia relokacji uchodźców – mówi por Witold Sura, rzecznik prasowy podkarpackich terytorialsów

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o zwiększeniu wsparcia jakiego udzielą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dla administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za przyjęcie uchodźców. W ramach operacji pod kryptonimem #NiezawodnaPomoc” działać będzie 6 tysięcy żołnierzy.

Iwona Kosztyła