13 stycznia 2021

Do egzaminów przystąpili przyszli technicy informatycy, budownictwa, architektury krajobrazu, pojazdów samochodowych, hotelarstwa czy gastronomii.

W poniedziałek rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe dla  uczniów techników i szkół branżowych. Egzaminy składają się z części pisemnej i części praktycznej i są są formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności oraz przepustką do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został określony w podstawie programowej kształcenia w poszczególnych zawodach.

 

Iwona Kosztyła