25 czerwca 2021

Leśne sianokosy potrwają do końca lipca.

W lasach Podkarpacia trwają sianokosy; skoszonych zostanie prawie 2,5 tys. ha śródleśnych łąk. Głównym celem jest utrzymanie mozaiki siedlisk i zapewnienie środowiska życia dla ptaków, gadów i zwierzyny korzystającej ze świeżego potrawu.

Efektem zbiorów będzie też część karmy dla ponad 700 żyjących tu żubrów. Na ten cel skoszono już trawę na 300 hektarach łąk w nadleśnictwach Baligród, Komańcza, Lutowiska i Stuposiany. Leśnicy zamierzają przygotować ponad 100 tzw. balotów, czyli specjalnie opakowanych beli z sianokiszonką.

Najwięcej łąk w użytkowaniu ma Nadleśnictwo Bircza – 1183 ha. To tereny wyludnionych wsi, które pełnią bardzo ważną funkcję w ochronie różnorodności biologicznej. Nadleśnictwo realizuje specjalny program opracowany przez botaników, mający na celu zachowanie unikalnych zbiorowisk łąkowych, w tym muraw (3.30 ha) i półnaturalnych łąk świeżych (413 ha). Występują na nich takie gatunki roślin jak: biedrzeniec mniejszy, groszek łąkowy, jastrun właściwy, dziurawiec czteroboczny, przytulinka wiosenna, lebiodka pospolita, rajgras wyniosły, konietlica łąkowa, konietlica łąkowa, ostrożeń błotny, dzwonek rozpierzchły, kozibród łąkowy, krwiściąg lekarski, a jesienią zakwita zimowit jesienny.

W Nadleśnictwie Rymanów skoszono już 140 ha łąk, z czego większość na obszarze rezerwatu „Źródliska Jasiołki”. Tam zakres i harmonogram prac są uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Nadleśnictwo Lutowiska wykasza 320 ha łąk, z czego 15 ha na obszarze rezerwatu „Krywe”.

 

 

Iwona Kosztyła