30 lipca 2018

zdj. ramrzeszow.pl

Pierwszy miesiąc wakacji dobiega końca. Młodzież z województwa wypoczywa w kraju, często w miejscu swojego zamieszkania, część za granicą; jedni uczestniczą w tzw. półkoloniach a inny wybrali wakacje z Bogiem, proponowane przez Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

Turnus Ruchu Apostolstwa Młodzieży trwa w Majdanie Sopockim na Roztoczu. RAM to jedna ze wspólnot, do której należy młodzież z diecezji, która ukończyła 16 rok życia.

Turnus RAM to wakacje w środku lasu, pod namiotami. Tutaj młodzież buduje wspólnotę, słucha słowa Bożego, tutaj odprawiane są również msze święte. Taka forma wypoczynku połączona z rekolekcjami organizowana jest od kilku lat. –Biskup Marian Rojek, zgodził się, abyśmy celebrowali eucharystię właśnie w tym miejscu, rozstawiamy ołtarz, ławki i w takiej przestrzeni uczestniczymy we mszy św. – mówi ks. Krzysztof Golas, diecezjalny duszpasterz młodzieży, opiekun turnusu.

Jak dodaje, podczas turnusu młodzież uczy się nie tylko patrzenia biblijnego na życie, ale również umiejętności posługiwania się na co dzień przekazem biblijnym. –W tym roku poszliśmy ścieżką króla Dawida, dlatego, ze on jest nie tylko ważna postacią biblijną, ale jest poniekąd protoplastą każdego z nas, czyli człowieka w historię życia chce się wpisać Jezus Chrystus.

Posłuchaj relacji:

Turnus RAM dla młodzieży studenckiej właśnie się zakończył. Od poniedziałki w Majdanie sopockim przebywa młodzież licealna.

Agnieszka Radochońska-Kloc