15 maja 2019

W szranki stanęli Strzelcy i Orlęta

W Rzeszowie odbyły się obchody upamiętniające rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęła je msza święta w Kościele Świętego Krzyża w intencji Marszałka. Wcześniej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową ku czci Józefa Piłsudskiego na elewacji kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie. Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił przemarsz  pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec”do hali Podpromie  i  Turniej – Przegląd Musztry Pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec”

Iwona Kosztyła