5 września 2020

Uczelnie wyższe dostosowują organizację roku akademickiego do trwającej pandemii koronawiursa.

Uczelnie wyższe z Podkarpacia powoli przygotowują się do początku nowego roku akademickiego. Organizacja zajęć będzie dostosowana do trwającej pandemii oraz wytycznych sanitarnych. Niektóre uczelnie już zapowiedziały realizację zajęć w trybie mieszanym – część zajęć on-line, a część w tradycyjnej formie. Na takie rozwiązanie zdecydował się m. in. Uniwersytet Rzeszowski oraz WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Posłuchaj materiału

Artur Sołek