14 lutego 2020

Uroczystości 78. Rocznicy Powstania Armii Krajowej odbędą się przy pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów przy ul. Szopena w Rzeszowie.

W piątek przy pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów, odbędą się uroczystości 78. Rocznicy Powstania Armii Krajowej.  14 lutego 1942 roku – Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Nazwa „AK”, stała się jednym z najważniejszych symboli dążenia do niepodległości.

Uroczystości 78. Rocznicy Powstania Armii Krajowej odbędą się przy pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów przy ul. Szopena w Rzeszowie.

Program obchodów:

  • godz. 10.00 – Msza Święta w Kościele pw. Św. Krzyża w Rzeszowie, ul. 3-go Maja 20,

  • godz. 10.45 – przejście pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów,

  • godz. 11.00 – uroczystości rocznicowe: odegranie Hymnu Państwowego, przemówienia okolicznościowe, wyróżnienia żołnierzy AK, Apel Pamięci, salwa honorowa, składanie wieńców i wiązanek, odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,

  • godz. 12.00 – 13.00 – piknik wojskowy i wojskowa grochówka.

 

Asystę honorową wystawi 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Tym wydarzeniom towarzyszyć będą również poczty sztandarowe z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Miejskiej, organizacji proobronnych. Podkarpaccy terytorialsi wystąpią również z repliką sztandaru bojowego żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu Rzeszów. Dystyngowanej wojskowej oprawy doda obecność orkiestry wojskowej Garnizonu Rzeszów.

Na powyższe wydarzenie oraz honorową zbiórkę krwi zapraszają Prezes Okręgu Podkarpackiego wraz z Prezydentem Rzeszowa, Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Dowódcą Garnizonu Rzeszów oraz Dowódcą 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Iwona Kosztyła