19 marca 2021

Ustrzyccy trenerzy piłkarscy otrzymają nie tylko wsparcie merytoryczne, poparte doświadczeniem, ale również sprawdzoną już metodykę kształcenia młodych piłkarzy.

Od nowego roku szkolnego Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych, a tym samym Szkoła Mistrzostwa Sportowego i Liceum Mistrzostwa Sportowego będzie kształcić przyszłych piłkarskich mistrzów pod okiem kadry trenerskiej doskonalącej się u jednej z najlepszych polskich drużyn piłkarskich. Program nauczania w ustrzyckim Zespole Szkół Sportowych będzie opracowywany wspólnie z trenerami Legii Warszawa. Najbardziej uzdolnieni uczniowie będą mogli brać udział w testach i zgrupowaniach polskiego mistrza.

Klasa o profilu piłkarskim w ustrzyckim SMS i LMS to duża szansa dla młodych sportowców z Gminy Ustrzyki Dolne oraz Powiatu Bieszczadzkiego. Oferta kierowana jest również do dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości, w tym z Powiatu Przemyskiego, Powiatu Leskiego i Powiatu Sanockiego.

Kadra trenerska z ustrzyckiego SMS i LMS będzie szkolić się systemiczne pod okiem trenerów z warszawskiej akademii, dzięki zawartemu porozumieniu mogą odbywać staże w Legii Warszawa zarówno z drużynami juniorskimi, jak i seniorskimi. 

Iwona Kosztyła