27 marca 2019

Placówka jest w stanie przyjąć nawet 60 seniorów. W Domu Opieki osoby starsze będą miały zapewnioną rehabilitację, zajęcia warsztatowe oraz możliwość wypoczynku.

Seniorzy, którzy przyjdą do Dziennego Domu Pomocy w Budach Głogowskich będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę: transport do ośrodka, wyżywienie, rehabilitację, konsultacje dietetyczne i psychologiczne, a także zajęcia warsztatowe.

Budowę Dziennego Domu sfinansowano z środków unijnych (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego) i wkładu własnego Gminy Głogów Małopolski.

To nie pierwsza inicjatywa Gminy na rzecz seniorów. Na terenie samorządu działa już m. in. Dom Senior-Wigor czy „tele-opieka”.

Do Dziennego Domu Pomocy w Budach Głogowskich aktualnie trwa rekrutacja.

Artur Sołek