6 marca 2020

Stowarzyszenie "Aktywny Senior" otrzymało dofinansowanie na realizację kampanii edukacyjnej.

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Łańcut „Aktywny Senior” otrzymało dotację na kampanię edukacyjną. Projekt „Wszystkie śmieci nasze są” będzie skierowany do placówek oświatowych, kulturalnych i przede wszystkim mieszkańców Gminy Łańcut.

W ramach zadania będą prowadzone konkursy z nagrodami, nakręcony zostanie klip edukacyjny, a także zakupione zostaną kosze do segregacji odpadów. Założeniem projektu jest edukacja dotycząca prawidłowej gospodarki odpadami, w tym prawidłowej segregacji.

Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 54 135,02 zł, a całkowita wartość projektu to 60 486,05 zł.

Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Umowę na dotację projektu podpisali w imieniu Stowarzyszenia Bogusława Falger oraz Maria Nowakowska. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek. Przy podpisaniu umowy obecny był również wójt Jakub Czarnota.

Artur Sołek