31 grudnia 2020

Od 8 stycznia 2021 roku e skierowania będą wystawiane wyłącznie elektronicznie.

To kolejny elektroniczny dokument wprowadzony zaraz po po e-zwolnieniach i e-recepcie w polskim systemie zdrowotnym. Dzięki temu pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala w postaci cyfrowej. W województwie podkarpackim już 280 podmiotów wystawia e-skierowanie. Najwięcej e-skierowań jest wystawianych do poradni urazowo-ortopedycznej, okulistycznej oraz chirurgii ogólnej.

Iwona Kosztyła