11 lipca 2022

Solidarna Polska rozpoczęła zbiórkę podpisów pod inicjatywą o nazwie 'W obronie Chrześcijan'. Celem powołanego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, która ma zapewnić skuteczną ochronę wolności religijnej i wolności sumienia.

Jak tłumaczy Marcin Warchoł – wiceminister sprawiedliwości – chrześcijanie stają się ofiarami co raz większej agresji

 

Jak tłumaczył Marcin Warchoł obecne przepisy Kodeksu karnego dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą są nieprecyzyjne. Dziś ściganie za to przestępstwo uzależnione jest od indywidualnego odczucia wiernych. – mówił wiceminister sprawiedliwości. Wierni z różnych względów nie chcą zeznawać przeciwko agresywnym osobom, które atakują kościoły czy przeszkadzają w nabożeństwach. Teraz ma się to zmienić – dodawał Marcin Warchoł

 

O powodach powołania inicjatywy mówili także na konferencji prasowej posłowie: Maria Kurowska i Piotr Uruski

 

Nowelizacja ma nie zmienić zagrożeń karnych za podstawowe typy przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania. Nie chodzi o surowsze karanie, jak tłumaczą inicjatorzy, ale o bardziej skuteczne przepisy.

Za zakłócanie nabożeństw nadal grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Za publiczne lżenie lub wyszydzanie kościoła (związku wyznaniowego), jego dogmatów lub obrzędów grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Tej samej karze podlegał będzie ten, kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych.

Artur Sołek