31 marca 2022

Usługa jest dostępna od 31 marca.

Usługa „Mobilny Urzędnik” polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi.

Z pomocy mogą skorzystać osoby niepełnosprawne bądź w podeszłym wieku, które mają trudności z dotarciem do urzędu.

Mieszkańcy Rzeszowa muszą spełniać przynajmniej jeden z wymogów:

1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

2. posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

3. są w wieku powyżej 65 lat, z trwałym lub czasowym ograniczeniem możliwości poruszania się,

4. są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,

5. są osobami zależnymi w wieku powyżej 15 lat,

6. są opiekunami faktycznymi osób zależnych,

7. są opiekunami w ramach pieczy zastępczej.

Urzędnik, który odwiedzi obywatela w jego domu, dostarczy druki urzędowe i pomoże w ich wypełneniu.

„Mobilny urzędnik” to projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wprowadzają nowe rozwiązanie. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.

 

Artur Sołek, mat. pras.