27 października 2020

Z powodu pandemii odbywa się ona w trybie zdalnym.

 Jeden z punktów obrad, dotyczy aktualnej sytuacji epidemiologicznej w mieście. Na pytania radnych odpowiadają dyrektorzy wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

Radny Bogusław Sak pytał o funkcjonowanie karetek na terenie miasta. Czy prawdziwe są informacje mówiące o tym, że pacjenci z powodu braku miejsc, są wożeni między szpitalami

Jaromir Ślączka – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie uspokajał, że nie dochodzi do takich sytuacji

Radni będą dzisiaj dyskutować także na temat odmulania zalewu na Wisłoku. Inwestycja została wstrzymana ze względu na zerwanie umowy z wykonawcą.

Artur Sołek