19 czerwca 2019

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 7 lipca br. w Lubaczowie.

22 czerwca br. w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5 i Nisku przy Sandomierskiej 20 kolejni ochotnicy zostaną powołani do pododdziałów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

Kandydaci po wcieleniu najbliższe 16 dni szkolenia podstawowego spędzą ćwicząc na poligonie w Nowej Dębie w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Zajęcia prowadzone będą w systemie ciągłym. Największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia do celów. W ostatnim dniu żołnierze pełniący Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) odbędą egzamin końcowy. W tym czasie każdy „Terytorials” wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej pętli.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 7 lipca br. w Lubaczowie. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do batalionów lekkiej piechoty w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.

 

„Wakacje z WOT” to nowy projekt Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej realizowany przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego adresowany jest do uczniów, studentów oraz wszystkich chętnych, którzy chcą się sprawdzić i zrealizować swoje niejednokrotnie życiowe plany związane ze służbą Ojczyźnie.

Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy ze względu na trwającą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyższych nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego czy akademickiego. Podobny projekt świetnie przyjął się już podczas ostatnich ferii zimowych.

 

Iwona Kosztyła