25 czerwca 2021

11 lipca w Nowej Dębie żołnierze wypowiedzą słowa roty przysięgi wojskowej

26 czerwca w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5 kolejni ochotnicy zostaną powołani do pododdziałów 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. pułkownika Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”. W tym dniu rozpoczną 16-dniowe szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje z WOT”.

Planowanych 64 kandydatów w dniu wcielenia w pierwszej kolejności dopełni wszystkich formalności ewidencyjno–logistycznych. Po teście poziomu sprawności fizycznej w Rzeszowie, najbliższe 16 dni szkolenia podstawowego rekruci spędzą ćwicząc na poligonie w Nowej Dębie. W ramach projektu „Wakacje z WOT” zajęcia prowadzone będą w systemie ciągłym. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie taktyczne będzie miało za zadanie przygotować wszystkich żołnierzy do przetrwania na współczesnym polu walki. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności prowadzenia ognia z karabinka GROT. Kandydaci w czasie „szesnastki” wykonają przynajmniej trzy strzelania bojowe.

W przededniu przysięgi wojskowej żołnierze odbędą egzamin końcowy po wyznaczonej tzw. „pętli taktycznej”. W tym czasie wszyscy ochotnicy wykonają wiele zadań taktycznych i ogniowych, które przyswoili sobie w czasie szkolenia podstawowego.

11 lipca w Nowej Dębie żołnierze wypowiedzą słowa roty przysięgi wojskowej na sztandar 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do batalionów lekkiej piechoty w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.

 

Iwona Kosztyła