11 maja 2019

Pierwsze szkolenie w czasie wakacji w podkarpackiej brygadzie rozpocznie się już 22 czerwca.

 

„Wakacje z WOT” to nowy projekt realizowany przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego adresowany do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Chętni do spędzenia aktywnie czasu wolnego rozpoczną szkolenie już 22 czerwca w szeregach WOT.

Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami, ale ze względu na trwającą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego. Podobny projekt świetnie przyjął się już podczas ostatnich ferii zimowych. Z propozycji dającej możliwość spędzenia czasu wolnego w szeregach 3. PBOT w lutym br. skorzystali już licznie uczniowie, studenci i nauczyciele.

– Chcemy wyjść naprzeciw młodym ludziom, którzy nie mogą sobie pozwolić na wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, ze względu na organizowanie tzw. „szesnastek” w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. – „Pomysł na szkolenie podstawowe podczas ferii i wakacji to złoty środek na to aby pogodzić naukę, pracę z realizacją swoich marzeń” – mówi płk Dariusz Słota Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Duże zainteresowanie taką opcją potwierdzają także dane z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, zgodnie z którymi w czasie ostatnich ferii zimowych szeregi Terytorialsów w skali kraju powiększyły się o ponad 700 żołnierzy. W dużej części to uczniowie i studenci, którzy deklarują, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich to, że szkolenia odbywały się w czasie zimowej przerwy międzysemestralnej. Dlatego kolejna taka okazja, aby sprawdzić się w trakcie szkolenia podstawowego bez przerywania nauki, będzie już podczas zbliżających się wakacji.

Pierwsze szkolenie na Podkarpaciu w ramach projektu „Wakacje z WOT” rozpocznie się już 22 czerwca 2019 r., a zakończy 7 lipca. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci będą kierowani na badania psychologiczne i do wojskowych komisji lekarskich. Dzięki temu projektowi uczniowie i studenci bezkolizyjnie odbędą 16-to dniowe szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową.

Warto już teraz złożyć wniosek o przyjęcie do WOT w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełnić formularz elektroniczny na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

***

Pierwsze szkolenie w czasie wakacji w podkarpackiej brygadzie rozpocznie się już 22 czerwca br. Aby wziąć w nim udział nie można zwlekać, ponieważ jest kilka warunków do spełnienia. Po pierwsze kandydat musi udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdzie należy złożyć wniosek do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Można również wypełnić formularz elektroniczny na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Ten dokument jest podstawą do rozpoczęcia procedury powołania. Następnie jest kierowany do jednostki wojskowej celem zapoznania się z warunkami służby. Po tym kandydat otrzymuje skierowanie do Wojskowej Pracowni Psychologicznej i Komisji Lekarskiej celem ustalenia stanu zdrowia do służby wojskowej. Pozytywne orzeczenie lekarskie jest podstawą do wręczenia karty powołania kierującej na upragnione szkolenie.

 

Iwona Kosztyła