26 marca 2021

Komitet nosi nazwę: "Komitet Wyborczy Wyborców Waldemar Kotula-Porozumienie Dla Rzeszowa".

Waldemar Kotula – kandydat w wyborach na Prezydenta Rzeszowa zarejestrował swój komitet wyborczy. Teraz kandydat w wyborach na urząd Prezydenta Rzeszowa rozpoczął zbiórkę podpisów poparcia. Jak mówi Waldemar Kotula, wszelkie informacje będą zamieszczane na profilach społecznościowych

Waldemar Kotula przedstawił także jeden z elementów swojego programu wyborczego – dotyczy on walki ze smogiem. Kandydat Porozumienia proponuje m. in. rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej, i podłączenie do niej jak największej liczby osiedli. Waldemar Kotula wskazuje także na konieczność wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta poprzez budowę obowdnicy.

Waldemar Kotula zapowiedzial także, że niebawem przedstawi grupę ekspertów, którzy mu doradzają i wspierają jego kandydaturę.

Artur Sołek