30 listopada 2020

Wydarzenie potrwa dwa dni - 1-2 grudnia.

Podkarpackie Forum Nauki i Biznesu podzielono na dwa dni, a zarazem dwa spotkania tematyczne.

Pierwszy dzień to 1. Forum Nauka – Biznes. Wśród tematów forum znajdą się m. in.: Wsparcie rozwoju współpracy nauki i biznesu na Podkarpaciu – Jak rozwinąć ekosystem innowacji w 20221 roku?, Produkcja i żywność wysokiej jakości – potrzeby i wyzwania badawczo – rozwojowe, Branża turystyczna – nauka i biznes w praktyce.

Dzień 2. to III Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje. Celem tego wydarzenia jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego laboratoriów zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

Wśród prelegentów znaleźli się: Prof. Jerzy Langer – z Europejskiej Rady ds. Innowacji czy Prof. Grzegorz Budzik z Politechniki Rzeszowskiej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia – https://pfnib.pl/

Artur Sołek