29 marca 2021

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) otwarte cztery dni w tygodniu

Już od 1 kwietnia do 31 października tzw. PSZOK-i będą czynne dodatkowo także w piątki w godz. 10-18. Na terenie miasta Rzeszowa działają 2 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które są zlokalizowane przy ul. Ciepłowniczej 11 i przy al. Sikorskiego 428. Do tej pory przyjmowały odpady trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18. Teraz będą otwarte także w piątki.

Decyzja o wydłużeniu pracy PSZOK-ów o kolejny dzień to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Rzeszowa, którzy zwłaszcza w okresie wiosennym, letnim i na początku jesieni chętnie korzystają z takiej możliwości pozbycia się odpadów, aby uniknąć kolejek, które się zdarzały, został wprowadzony dodatkowy dzień kiedy PSZOK-i będą je przyjmować.

W PSZOK-ach odbierane są następujące odpady komunalne:

przeterminowane leki, zużyte przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych igły i strzykawki, chemikalia – środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe (o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07), papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia

 

Iwona Kosztyła