13 maja 2019

Podpisano porozumienie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji. Stronami porozumienia są: Województwo Podkarpackie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, KWP, Kuratorium Oświaty i PEFRON Przedstawiciele poszczególnych instytucji zobowiązali się współpracować w zakresie pomocy rodzinom w potrzebie.

Powołanie zespołu to część projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zatytułowanego Liderzy Kooperacji. Jego celem jest stworzenie ram współpracy, które pozwolą na dobre współdziałanie instytucji i organizacji działających na rzecz wsparcia rodzin w potrzebie. Projekt, który realizowany jest w woj. podkarpackim skierowany jest do podmiotów działających w gminach wiejskich.  Ma objąć 350 podmiotów na poziomie gmin, powiatów, województw wraz z kuratorami sądowymi, policjantami prewencji, przedstawicielami oświaty i służby zdrowia, czy członkami organizacji pozarządowych, którzy pracują przy wparciu rodzin. Wartość projektu to 13 mln zł. Będzie realizowany do 2020 roku. 

 

Agnieszka Radochońska-Kloc