4 maja 2020

Nawet 500 złotych miesięcznie – wsparcie w takiej wysokości mogą otrzymać niepełnosprawni mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy przed wybuchem epidemii koronawirusa korzystali z warsztatów terapii zajęciowej lub ich form pomocowych. Pieniądze przyznawane będą w ramach rozszerzonego programu wsparcia realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak podkreśla Maciej Szymański, dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON, dzięki takiej pomocy, osoby z różnymi niepełnosprawnościami lub ich rodziny nie będą miały problemu ze sfinansowaniem teraz podstawowych potrzeb

Maciej Szymański zaznacza, że pieniądze z programu wsparcia PFRON przekazywane będą osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem powiatów.

Dodajmy, że w całej Polsce w ramach wsparcia finansowego PFRON niepełnosprawnym korzystającym z warsztatów terapii zajęciowej lub ich form pomocowych przekazano już do tej pory prawie 47 mln złotych. O pieniądze będzie się można starać do 4 września.

Iwona Kosztyła