23 maja 2022

O wsparciu rolnictwa ekologicznego rozmawiali podkarpaccy posłowie, członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Rolnictwa Ekologicznego i Przetwórstwa Ekologicznego, którzy spotkali się na terenie gospodarstwa ekologicznego w Handzlówce. Zadaniem jednostki jest poprawa warunków działalności rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego oraz osiągniecie przez Polskę założonego wskaźnika powierzchni tego typu upraw.

Komisja europejska zakłada, że do 2030 roku powierzchni ekologicznych w UE będzie co najmniej 25%. W Polsce gruntów rolnych jest uprawianych ekologicznie jest 3,5%. Na Podkarpaciu działa ponad 1000 producentów ekologicznych, 95% z nich to rolnicy, pozostali to przetwórcy. Jak powiedział poseł Fryderyk Kapinos, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Rolnictwa Ekologicznego i Przetwórstwa Ekologicznego – jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale za działaniami pójdą także pieniądze

 

Wsparcie ze strony rządu jest oczekiwane przez rolników i producentów ekologicznych – mówi Alina Becla, właścicielka gospodarstwa ekologicznego w Handzlówce, która zajmuje się suszeniem owoców i warzyw

 

Na Podkarpaciu mamy dobre warunki do rolniczej działalności ekologicznej każde wsparcie może pomoc w rozwoju takiej działalności – dodaje Marcin Fujarowicz, prezes zarządu Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego

 

W połowie  maja Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym, która wdraża unijne przepisy do polskiego prawodawstawa.

Iwona Kosztyła