13 kwietnia 2022

Podkarpackie szpitale otrzymały ponad 13 mln złotych na zakup specjalistycznego sprzętu.

 Do placówek medycznych trafią aparaty USG czy sprzęt niezbędny na salach operacyjnych.

W tym roku podmioty lecznicze mogą występować do Wojewody o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na inwestycje służące przeciwdziałaniu pandemii. Dla Podkarpacia przygotowano kwotę 32  mln zł.

O tym do których szpitali trafi nowy sprzęt mówiła Wojewoda Ewa Leniart

 

Nowy sprzęt trafi także do szpitali w Jarosławiu, Mielcu, Sanoku i Przemyślu. To łącznie ponad 8 mln złotych.

Za wsparcie podziękowała dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Barbara Stawarz

W 7 szpitalach, za ponad 4 mln złotych powstaną instalacje tlenowe, które są niezbędne przy leczeniu chorych na Covid 19. 

Artur Sołek