22 grudnia 2020

Podrzeszowskie gminy zachęcają do udziału w programie Rodzina 3+.

Program „Rodzina 3 +” realizowany jest od 6 lat wspólnie przez pięć gmin: Błażową, Boguchwałę, Głogów Małopolski, Hyżne i Trzebownisko.

Celem programu jest wspieranie i aktywizacja rodzin. Każda rodzina z terenu ww. gmin, która przystępuje do programu, otrzymuje specjalną kartę, która upoważnia do korzystania z ulg i zniżek zaproponowanych przez firmy prywatne oraz instytucje publiczne.

O kartę mogą ubiegać się rodziny z minimum trójką dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, lub nie ukończyły 24 lat i nadal się uczą. Karty wydawane są imiennie każdemu członkowi rodziny. W programie może wziąć udział każda rodzina, bez względu na dochody jej członków.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej kampanii www.rodzina3plus.pl

 

Posłuchaj audycji

Artykuł sponsorowany