13 kwietnia 2023

Rzeszowska Fundacja PRO-FIL realizuje projekt 'Wspólnie dla Ukrainy”.

Celem programu jest poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jest to zadanie publiczne finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Działania realizowane są na terenie Podkarpacia – m. in. w ramach partnerstwa z Klubem Integracji Społecznej w Głogowie Małopolskim oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Krasnem, Dębicy i Przeworsku.

Projekt „Wspólnie dla Ukrainy” obejmuje szeroko pojęte poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest wsparcie oraz integracja i aktywizacja społeczna ww. osób. Istotną kwestią jest pomoc w utrzymaniu ich kondycji psychicznej.

 

O szczegółach projektu z Marcinem Mołoniem – prezesem fundacji Pro-Fil rozmawiał Artur Sołek

Artur Sołek

Skip to content