24 czerwca 2022

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zajęła historyczne pierwsze miejsce, wśród polskich uczelni, w tegorocznej edycji globalnego rankingu U-Multirank. Najwyższe noty, czyli A – bardzo dobry, uczelnia uzyskała aż w 11 podkategoriach. Na pierwszym miejscu z taką samą liczbą punktów uplasował się również Warszawski Uniwersytet Medyczny, a podium uzupełniła Szkoła Główna Handlowa z Warszawy.

 

Wyniki uzyskiwane przez naszą Uczelnię w rankingu U-Multirank jednoznacznie potwierdzają, że WSIiZ jest nie tylko jedną z najlepszych uczelni w Polsce, ale także ważnym partnerem biznesowym dla wielu firm z Polski i zagranicy. Osiągane przez nas wysokie i stabilne oceny nie są przypadkowe, lecz są wynikiem ciężkiej pracy i ambitnej strategii –mówi  dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ , Rektor Uczelni 

 

W aktualnej edycji rankingu U-Multirank uczestniczyło 2202 uczelni z 96 krajów. Polskę reprezentowało łącznie 42 uczelnie. Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Politechnika Rzeszowska.

Iwona Kosztyła