8 maja 2020

Życie i twórczość Jana Pawła II przez dekady inspirowało, fascynowało i pociągało za sobą ludzi, szczególnie tych młodych. Dla wielu był On punktem odniesienia, który stawał się życiowym autorytetem.

Osoba Papieża inspirowała i nadal inspiruje wielu twórców. Zapraszamy zatem twórców mieszkających na Podkarpaciu do włączenia się w naszą inicjatywę.

Poetów prosimy o przysyłanie w formie elektronicznej wierszy o Janie Pawle II, a autorów prac plastycznych zdjęć swoich dzieł przedstawiających wizerunek papieża, bądź nawiązujących do jego życia – zachęca  Centrum Kulturalne w Przemyślu

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Wielkiego Papieża Polaka. Jest to szczególna okazja, aby ponownie zachwycić się jego myślą, osobowością i świętością. Zaczytać się w jego biografii, czy też sięgnąć do Jego tekstów, encyklik, kazań, poezji. Możemy uczcić 100-lecie urodzin Karola Wojtyły tak, by pozostał w naszej pamięci i przez to był ciągle wśród nas.

Nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w specjalnie poświęconej temu przedsięwzięciu zakładce oraz zostaną także udostępnione w formie prezentacji multimedialnej opracowanej w programie Microsoft Power Point, która może posłużyć jako znakomity materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

 

Iwona Kosztyła