31 maja 2022

Najlepszym samorządowcom wręczono nagrody.

Wyniki 22. edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa:

 

Nagrody główne:

W kategorii Gminy nominowane do nagrody były następujące gminy:

 • Gmina Krzywcza– Wójt Wacław Pawłowski
 • Gmina Kuryłówka– Wójt Agnieszka Wyszyńska
 • Gmina Solina– Wójt Adam Piątkowski
 • Gmina Krzeszów– Wójt Stanisław Nowakowski
 • Gmina Fredropol– Wójt Mariusz Śnieżek
 • Laureatem w kategorii gminy jest Gmina Kuryłówka– Wójt Agnieszka Wyszyńska

 

W kategorii Miasta nominowane do nagrody były następujące miasta:

 • Miasto Mielec– Prezydent Jacek Wiśniewski
 • Gmina Kolbuszowa– Burmistrz Jan Zuba
 • Gmina i Miasto Nisko– Burmistrz Waldemar Ślusarczyk
 • Miasto Stalowa Wola – Prezydent Lucjusz Nadbereżny
 • Gmina Pruchnik– Burmistrz Wacław Szkoła
 • Laureatem w kategorii miasta jest Gmina Kolbuszowa– Burmistrz Jan Zuba

 

W kategorii powiaty nominowane były powiaty:

 • Powiat jasielski– Starosta Adam Pawluś
 • Powiat łańcucki– Starosta Adam Krzysztoń
 • Powiat przeworski– Starosta Bogusław Urban
 • Powiat niżański– Starosta Robert Bednarz
 • Powiat bieszczadzki– Starosta Marek Andruch

 

 • Laureatem w kategorii powiaty jest Powiat bieszczadzki– Starosta Marek Andruch

 

Kapituła w uznaniu za zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przyznała szczególne wyróżnienie dla Społeczności Lokalnej Miasta Przemyśla.

 

Nagrody Specjalne

Inwestycja roku

Nominowani:

 • Gmina Głogów Małopolski
 • Gmina Pruchnik
 • Powiat Jasielski

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Powiat Jasielski

 

Rewitalizacja roku

Nominowani:

 • Gmina Boguchwała
 • Gmina Jawornik Polski
 • Gmina Olszanica

 

 • Nagrodę specjalną Gmina Olszanica

 

Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Nominowani:

 • Gmina Kolbuszowa
 • Gmina Radomyśl Wielki
 • Gmina Żyraków

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Żyraków

 

Dobre miejsce zamieszkania

Nominowani:

 • Gmina Padew Narodowa
 • Gmina Trzebownisko
 • Gmina Wielopole Skrzyńskie

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Trzebownisko

 

Samorząd przyjazny rodzinie

Nominowani:

 • Gmina Kolbuszowa
 • Gmina Świlcza
 • Gmina Tryńcza

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Tryńcza

 

Opieka wczesnorozwojowa i senioralna

Nominowani:

 • Gmina Kolbuszowa
 • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
 • Powiat Jarosławski

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Powiat Jarosławski

 

 

Ekologiczna gmina

Nominowani:

 • Gmina Kolbuszowa
 • Gmina Padew Narodowa
 • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

 

 

 

 

Samorząd przyjazny energii

Nominowani:

 • Gmina Wojaszówka
 • Gmina Osiek Jasielski

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Wojaszówka

 

Dziedzictwo kulturowe

Nominowani:

 • Gmina Chmielnik
 • Gmina Czarna
 • Gmina Markowa

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Markowa

 

 

Sport, turystyka, rekreacja

Nominowani:

 • Gmina Czarna
 • Gmina Świlcza
 • Miasto i Gmina Sieniawa

 

 • Nagrodę specjalną otrzymuje Gmina Czarna

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego w sieci Internet

 • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
 • Gmina Tuszów Narodowy
 • Powiat Rzeszowski

Wyróżnienie honorowe: „Sołtys Roku”

 • Tadeusz Stefanik – Sołtys Przybówki

 

 

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki.

 

 

 

mat. pras.