13 marca 2019

Z analiz resortu pracy pracy wynika, że zawody okołomedyczne stanowią niemal połowę najbardziej deficytowych zawodów.

Starzejące się społeczeństwo będzie wymagać coraz większej opieki, czeka nas także wymiana pokoleniowa w zawodach medycznych. Coraz więcej placówek medycznych i opiekuńczych szuka pracowników w zawodach okołomedycznych, między innymi salowych, opiekunów medycznych, masażystów czy fachowców od terapii zajęciowej. Poszukiwani są także technicy farmacji, radiologii czy protetyki. Sytuację na rynku obserwują między placówki, które kształcą w zawodach okołomedycznych jak Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

 

 

Iwona Kosztyła