17 maja 2021

Zdawanie materiału z semestru letniego potrwa na studiach stacjonarnych do 9 lipca 2021 r. a na studiach niestacjonarnych do 18 lipca 2021 r.

Testy on-line ze wskazanych przez uczelnię przedmiotów oraz zaliczenia w formie wybranej przez prowadzącego – tak będzie wyglądać letnia sesja egzaminacyjna 2020/2021 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Studenci nadal będą mieli trzy podejścia oraz możliwość jednorazowego poprawienia pozytywnej oceny. Harmonogram sesji przesłany został na pocztę każdego studenta.  

 

Jak co semestr w WSPiA sesja egzaminacyjna nie ma wyraźnie zaznaczonego początku. Egzaminy organizowane są na bieżąco, do dwóch tygodni po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu. Formy zaliczenia i terminy egzaminów – tak jak w poprzedniej sesji – zostały dokładnie zaplanowane, a studenci otrzymali pełny harmonogram z informacją, jaką formę będzie miał egzamin z określonego przedmiotu.

W sesji on-line egzaminy i zaliczenia z przedmiotów wiodących i kierunkowych są przeprowadzane w formie testowej. Pozostałe przedmioty, w tym specjalnościowe oraz ćwiczenia i warsztaty są zaliczane w formie ustalonej ze studentami przez prowadzącego zajęcia. 

Studenci WSPiA przed każdym egzaminem otrzymują link do testu, z informacją o czasie na ich rozwiązanie. Link przesyłany jest na pocztę studenta. Prowadzący przygotowują egzaminy składające się z pytań jednokrotnego. Egzaminy dla studentów studiów stacjonarnych organizowane są od poniedziałku do piątku z zachowaniem regulaminowego odstępu czasowego. Studenci studiów niestacjonarnych zdają egzaminy w soboty i niedziele. W wyjątkowych sytuacjach testy mogą być organizowane w piątki, w godzinach popołudniowych. 

 

Iwona Kosztyła