7 maja 2020

Po przerwie spowodowanej koronawirusem, wracają do funkcjonowania żłobki i przedszkola w Głogowie Małopolskim.

Od środy zajęcia opiekuńcze są realizowane w przedszkolu publicznym w Głogowie Młp.  oraz w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach w Wysokiej Głogowskiej, Budach Głogowskich, Przewrotnem oraz Pogwizdowie Nowym.  Otwarte są także żłobki w Głogowie Młp. – Centrum, Wola Cicha, Rogoźnica oraz w Budach Głogowskich.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektorzy placówek podjęli działania mające na celu zapewnienie zasad bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom. Obiekty i sale zajęć będą regularnie dezynfekowane i wietrzone. Dzieci nie będą korzystały z placów zabaw, a liczba zabawek i gier zostanie ograniczona, tak aby zachować możliwość ich higienicznego używania. Każda grupa przebywać będzie w wyznaczonych i stałych salach. Mieszanie się dzieci i personelu zostanie maksymalnie ograniczone. Rodzice w placówkach będą mogli zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procedur przyprowadzania i odbierania dzieci.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach opiekuńczych jest nieobowiązkowe. Każda placówka skierowała do rodziców zapytanie w sprawie uczestnictwa dzieci w zajęciach. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówek będą miały dzieci rodziców pracujących.

Otwarcie żłobków i przedszkoli ma na celu, przede wszystkim, umożliwienie spokojnego powrotu do pracy tych rodziców, którzy muszą już teraz wrócić do pracy, a nie mają komu powierzyć opieki nad swoimi dziećmi – informuje burmistrz Paweł Baj. Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania żłobków i przedszkoli można uzyskać u dyrektorów placówek.

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz żłobków, w naszej gminie podjęte zostały działania mające na celu wyposażenie tych placówek w środki pozwalające zapewnić bezpieczeństwo.

Gmina Głogów Małopolski ze środków funduszu pomocowego za pośrednictwem Głogowskiej Fundacji Rozwoju przekazała dziś dla placówek płyny do dezynfekcji rąk, zabawek oraz wszelkich powierzchni, z którymi kontakt mają mieć zarówno dzieci jak i ich opiekunowie. Zapewniliśmy także mydła, maski i rękawiczki ochronne, gogle oraz przyłbice – informuje burmistrz Paweł Baj.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego dystrybuuje materiały do gminnych żłobków i przedszkoli w Głogowie Małopolskim, Budach Głogowskich, Wysokiej Głogowskiej oraz w Pogwizdowie Nowym.

Swoją cegiełkę dołożyło także Wojsko Polskie, które od początku zagrożenia epidemią wspiera działania, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie pandemii koronawirusa oraz łagodzenie jej skutków. Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej w Rzeszowie przekazał na rzecz gminnych placówek 192 butle pięciolitrowych płynów do dezynfekcji. Wszystkie te środki, pozwolą zadbać o bezpieczeństwo zarówno podopiecznych jak i opiekunów.

mat. pras.