24 listopada 2018

W czwartek, 22 listopada nastąpiły znaczące zmiany w Kodeksie Pracy.

Według nowych przepisów, od tego dnia niektóre umowy o pracę zawarte na czas określony, przekształcają się automatycznie w umowy na czas nieokreślony.

Zmiany zostały wprowadzone w lutym 2016 roku. Ustalono wtedy, że umowa o pracę na czas określony nie może być dłuższa niż 33 miesiące. Z kolei łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż 3.

22 listopada właśnie minęły 33 miesiące od wprowadzenia przepisów, co oznacza, że wielu osobom zmienia się charakter umowy. Zmiany następują automatycznie. Nie trzeba podpisywać z pracodawcą dodatkowego aneksu.

Umowa o pracę na czas nieokreślony różni się od umowy terminowej tym, że w przypadku zwolnienia pracodawca musi podać powód rozwiązania stosunku pracy. Umowy na czas określony są także korzystniejszy gdy staramy się o kredyt w banku.

Artur Sołek