3 kwietnia 2021

fot. materiały prasowe organizatora

Celem konkursu organizowanego przez INNpuls Sp. z o.o. z Rzeszowa pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego jest wyróżnienie produktów i usług z zastosowaniem rozwiązań z zakresu wzornictwa.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną podobnie jak w ubiegłym roku organizatorzy zrezygnowali z bezpośredniego wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie.

W dziewiątej edycji konkursu poznaliśmy laureatów w 3 kategoriach: WZOROWY PRODUKT, WZOROWA USŁUGA, WZOROWA WIZJA.

W kategorii WZOROWY PRODUKT nagrodę główną Jury przyznało firmie Long Life Tomasz Źrebiec za Komorę normobaryczną Normotech. Jury doceniło rozwiązanie jako ciekawą odpowiedź na trendy związane z dbałością o zdrowie i ogólny dobrostan człowieka. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono modułowość rozwiązania, możliwość rozwoju i dostosowania jego koncepcji i funkcji użytkowych do różnorodnych zastosowań i grup odbiorców, w tym uwzględniających sytuacje zagrożenia epidemiologicznego.

W kategorii WZOROWA USŁUGA nagrodę główną otrzymała firma M. Pelczar Chocolatier Anna Pelczar za Pijalnię Czekolady M. Pelczar Chocolatier. Eksperci wysoko ocenili umiejętne połączenie tradycji i rzemiosła w formę kompleksowej usługi turystycznej o bardzo wysokich walorach estetycznych i wzorniczych. Podkreślono, że usługa zbudowana jest na spójnej koncepcji tematycznej, pełni funkcje edukacyjne i adresowana jest do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku.

W kategorii WZOROWA WIZJA nagrodą główną uhonorowano Smart4UP Sp. z o.o. za OnePower – system estymacji i rzeczywistego pomiaru zadań ściśle powiązanych z zasobami ludzkimi, materiałem i sprzętem. Jury przyznało nagrodę za kompleksowość i spójność projektowanego systemu informatycznego, obejmującego szeroki zakres zarządzania oraz wykorzystującego instrumenty Przemysłu 4.0, w tym sztuczną inteligencję i Internet rzeczy. Podkreślono także przejrzystą komunikację i uzasadnienie projektowanego produktu odnoszące się do zidentyfikowanych potrzeb i problemów grup docelowych, nierozwiązywanych przez dostępne aktualnie systemy.

 

informacja prasowa