4 listopada 2020

fot. rbo.erzeszow.pl

Na najlepsze projekty w ramach tegorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego oddano ponad 60 tys. głosów.

Mieszkańcy Rzeszowa wybrali 36 projektów, które będą zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Rzeszowianie wybierali najciekawsze ich zdaniem inicjatywy, w trzech kategoriach.

Projekty które otrzymały najwięcej głosów:

Kategoria I – Opracowanie projektu technicznego oraz budowaboiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach105 x 66m) na osiedlu Załęże. (5081 głosów)

Kategoria II – Remont ogrodzenia oraz unowocześnieniei wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczemw budynku przy ul. Ks. J. Stączka 40 na os. Załęże. (2943 głosów)

Kategoria III – Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedlaZałęże. (2857 głosów)

 

Lista zwycięskich projektów 

 

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

  • 4.000.000 zł na zadania z Kategorii I
  • 3.200.000 zł na zadania z Kategorii II
  • 800.000 zł na zadania z Kategorii III

 

Podczas tegorocznej edycji największą aktywnością wykazały się osiedla: Miłocin, Załęże i Bzianka.

Artur Sołek