11 grudnia 2021

Przy siedzibie rzeszowskiej "Solidarności" odsłonięto tablicę poświęconą walczącym o wolną Polskę.

W Rzeszowie odsłonięto tablicę „Znanym i Nieznanym Ludziom Solidarności” w 41. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Tablica zawisła na obelisku, który jest poświęcony Adamowi Matuszczakowi. Obelisk odsłonięto w 1998 roku. Obecnie znajduje się on na terenie siedziby rzeszowskiej „Solidarności”.

W uroczystości wzięli udział: Przedstawiciele rzeszowskiej „Solidarności” na czele z Romanem Jakimem – Przewodniczącym Zarządu Regionu, Ks. Bp. Jan Wątroba, Wojewoda Ewa Leniart, dyr. IPN O. Rzeszów – dr Dariusz Iwaneczko, członkowie Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, oraz rodzina Adama Matuszczaka.

Podczas uroczystości wspominano postać Adama Matuszczaka oraz wszystkich walczących o wolną Polskę. Pod pomnikiem złożono kwiaty i wieńce.