14 maja 2019

84 osoby na Podkarpaciu pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat.

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 84 świadczenia honorowe: Oddział ZUS w Rzeszowie – 55 świadczeń, najstarszym świadczeniobiorcą jest kobieta w wieku 105 lat z Rzeszowa), – Oddział ZUS w Jaśle – 29 świadczeń, najstarszy świadczeniobiorca to kobieta w wieku 108 z Miejsca Piastowego.

Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach.

Dla osób, które ukończyły wiek 100 lat po 28.02.2018 r. przyznawane świadczenie wynosi 4003,88 zł (brutto).

Iwona Kosztyła