3 lutego 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od początku trwania epidemii, objął szerokim wsparciem przedsiębiorców, osoby zatrudnione oraz osoby, które na skutek pandemii straciły pracę.

 

Formy wsparcia ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to przede wszystkim zwolnienie z opłacania składek, świadczenia postojowe oraz dodatek solidarnościowy. Warto także wspomnieć, że w związku z zamknięciem lub ograniczeniem pracy żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych wypłacamy także dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W tym trudnym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził także ułatwienia dla klientów w kontakcie z nami.

Pod koniec października wprowadziliśmy e-Wizytę, czyli wideo rozmowę z naszym ekspertem z placówki ZUS. Z korzystało z niej dotychczas w naszym województwie niemalże 700 osób. Ponadto, od 20 listopada, nasi klienci mogą telefonicznie umówić się na wizytę w placówce ZUS. Spotkanie można zarezerwować w dogodnym dla siebie terminie oraz o wybranej godzinie. W tym celu każdy, oddział ZUS uruchomił specjalny numer telefonu. Wykaz numerów telefonów oraz szczegóły dotyczące e-wizyty znaleźć można na stronie internetowej Zakładu.

Zwolnienie z opłacania składek

W ramach pięciu tarcz na Podkarpaciu (w obu Oddziałach ZUS w Rzeszowie i Jaśle) złożonych zostało ponad 232,5 tys. wniosków a łączna kwota umorzeń przekroczyła 575 mln zł.

Oddział ZUS

Liczba wniosków

Kwota

Jasło

66 677

161 983 748 zł

Rzeszów

165 914

413 243 953

Razem:

232 591

575 227 701 zł

Z kolei, w ramach ostatniej tarczy (6.0) wpłynęło ponad 3,7 tys. wniosków ,które skutkowały umorzeniem należności na kwotę przekraczającą 9,4 mln zł.

Oddział ZUS

Liczba wniosków

Kwota

Jasło

1147

2 679 240 zł

Rzeszów

2626

6 760 160 zł

Razem:

3773

9 439 400 zł

 

 

Świadczenie postojowe

W myśl przyjętych regulacji, ZUS wypłacał i wypłaca świadczenia postojowe( zarówno dla samozatrudnionych jak i osób wykonujących umowy cywilnoprawne). W ramach pięciu tarcz, na Podkarpaciu złożonych zostało ponad 137 tys. wniosków na podstawie których wypłaciliśmy kwotę ponad 237 mln zł. W ramach ostatniej tarczy (6.0) – rozpatrzyliśmy 3 tys. wniosków i wypłaciliśmy 4.7 mln zł.

Tarcze 1-5

Oddział ZUS

Liczba wniosków

Kwota

Jasło

40 471

71 522 001 zł

Rzeszów

97 368

165 775 661

Razem:

137 830

237 297 662 zł

Tarcza 6.06

Oddział ZUS

Liczba wniosków

Kwota

Jasło

953

1 569 360

Rzeszów

2073

3 216 720

Razem:

3026

4 786 080

 

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy to realna pomoc dla osób, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu. Przysługiwał on od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. W naszym województwie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 16 tys. dodatków na kwotę ponad 21,7 mln zł.

 

Iwona Kosztyła