3 grudnia 2021

Organizatorami projektu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie

Młodzież podkarpackich szkół odwiedziła miejsca związane z historią i działalnością „Solidarności”, słuchała wspomnień świadków. zadawała pytania. W Rzeszowie odbyła się kolejna już edycja projektu edukacyjnego „ Żywe Muzeum” przygotowanego w w formie gry terenowej. W tym roku tematyka związana była z 40 rocznicą ogłoszenia stanu wojennego. Dla uczniów wyznaczono na terenie Rzeszowa punkty związane z tą historią np. dawny Dom Kolejarza przy placu Ofiar Getta, zamek Lubomirskich, kościół farny, czy klasztor oo. Bernardynów.

 

Celem projektu jest m.in. popularyzowanie najnowszej historii Polski, kształtowanie świadomych postaw obywatelskich i budowanie tożsamości narodowej wśród młodych ludzi. Na szlaku uczniowie mogli spotkać wielu ciekawych ludzi – „świadków historii”

Uczestnicy podczas wędrówki trasą gry terenowej wysłuchali niezwykle cennych relacji, poznali historię Stanu Wojennego i uczestniczyli w pokazach edukacyjnych filmów dokumentalnych.

 

.

 

Iwona Kosztyła