22 czerwca 2022

Obecnie w Polsce 3,5% gruntów rolnych jest uprawianych ekologicznie. Tymczasem cele stawiane przez Komisję Europejską zakładają, że do 2030 roku takich powierzchni w UE będzie co najmniej 25%.

Rynek polskiej żywności certyfikowanej plasuje się na 14. miejscu w pod względem wielkości sprzedaży produktów bio oraz 7. miejscu pod względem liczby gospodarstw i przetwórców ekologicznych w Europie. Trwa kampania Polskiej Izby Żywności Ekologicznej „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia”, dzięki której promowana jest żywność ekologiczna. Najważniejszą zaletą produktów ekologicznych dla 47 proc. Polaków jest ich naturalność i brak zawartości substancji chemicznych. Także pochodzenie prosto od rolnika czy posiadanie certyfikacji mogą decydować o wyborze danego produktu, mówią konsumenci, którzy coraz chętniej sięgają po taką żywność.

My jako rolnicy zrzeszeni Podkarpackiej Izbie Rolnictwa Ekologicznego robimy wszystko, by nasze produkty były dostępne – mówi Marcin Fujarowicz prezes izby

Obecnie w Polsce 3,5% gruntów rolnych jest uprawianych ekologicznie. Tymczasem cele stawiane przez Komisję Europejską zakładają, że do 2030 roku takich powierzchni w UE będzie co najmniej 25%.

Iwona Kosztyła