21 maja 2020

Władze samorządu powiatowego w Jarosławiu opublikowały listę tegorocznych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg.

 – Istotny wpływ tę listę ma fakt pozyskiwania pieniędzy ze środków zewnętrznych. To dotacje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ale także wypracowane wspólnie z samorządami gminnymi plany przebudowy powiatowych dróg i chodników na ich terenie – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Staramy się zachować przyjętą w poprzednich latach zasadę podziału kosztów, bo w tym przypadku nie dzielimy potrzeb mieszkańców na „powiatowe” czy „gminne”Dlatego taka współpraca trwa przez cały rok i lista nie jest jeszcze zamknięta – dodaje starosta Stanisław Kłopot – Cały czas rozmawiamy z zainteresowanymi gminami o kolejnych inwestycjach na ich terenie.

W tej chwili zaplanowano blisko 30 inwestycji. Największe to oczywiście trzy współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, na kwotę ponad 7 mln złotych oraz dokończenie już zaczętej drogi Sośnica-Zadąbrowie za około 3,6 mln zł . Do tego dodać należy jeszcze planowane przebudowy dróg w Woli Buchowskiej (700 tys. zł), Kostkowie (200 tys. zł), odcinka Bobrówka-Wysock (200 tys.), zatoki postojowej w Wietlinie III oraz projekt przebudowy drogi Pruchnik-Kramarzówka-Helusz, który ma być podstawą kolejnego wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych (187 tys. zł). Nowe chodniki powstaną zaś lub już są w trakcie prac m.in. w:  Bystrowicach, Cząstkowicach, Czudowicach, Roźwienicy, Rudołowicach, Zapałowie, Bobrówce, Miękiszu Nowym, Woli Węgierskiej, Węgierce, Czelatycach, Rokietnicy i Świętem. Przygotowana zostanie także dokumentacja projektowa chodników w: Miękiszu Starym,  Charytanach i Rokietnicy Woli

Duże inwestycje za 800 tys. zł planujemy także w gminie Pruchnik. To chodniki na ul. Grunwaldzkiej w Pruchniku, w Kramarzówce, Rzeplinie, Rozborzu Długim a także dokumentacja projektowa drogi przez Jodłówkę – wymienia starosta jarosławski Stanisław Kłopot – Razem, na tę chwilę chcemy wydać na powiatowe drogi w roku 2020 ponad 12 mln złotych, nie licząc kosztów drogi Sośnica-Zadąbrowie oraz dokończenia prac przy osuwisku w Świebodnej – podsumowuje starosta.

Piotr Mazurkiewicz