13 stycznia 2019

Kilkanaście kilometrów odbudowanych i przebudowanych dróg, do tego infrastruktura towarzysząca, czyli m.in. chodniki, to jedne z ważniejszych inwestycji powiatu rzeszowskiego, które będą kontynuowane w roku bieżącym.

W pierwszej połowie 2019 ma zakończyć się budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Zarzecze Siedliska wraz z dobudową i rozbudową odcinka drogi powiatowej. Inwestycja rozpoczęła się w drugiej połowie ubiegłego roku. Jej wartość to ponad 10 mln, z czego połowa to udział własny powiatu rzeszowskiego. –Istotną inwestycją dla powiatu jest dobudowa łącznika z drogi ekspresowej z miejscowości Kielanówka, z węzła komunikacyjnego. Zadanie powiat realizuje wspólnie z gminą Boguchwała. – mówi Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego.

Planowany  termin zakończenia projektu to 3. grudnia 2020 roku. Kolejnym zadaniem jest rozbudowa łącznika autostrady na odcinku od granic Rzeszowa w kierunku zjazdu z autostrady A4 na trasie do Głogowa Małopolskiego.

W czerwcu tego roku ma natomiast zakończyć się budowa łącznika z drogi S19 na terenie samorządu Kamień.

Agnieszka Radochońska-Kloc