11 stycznia 2019

W 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie będzie kontynuował na Podkarpaciu prace poszukiwawcze miejsc pochówku ofiar zbrodni nazistowskich, komunistycznych i nacjonalistów ukraińskich. W województwie podkarpackim jest kilka stanowisk na których prowadzone są takie prace.

Pion Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej zajmuje się poszukiwaniem nieznanych miejsc pochówku osób, które utraciły życie w wyniku walki z narzuconym systemem totalitarnym. Pion ten funkcjonuje od 2016 roku jednakże poszukiwania na terenie Polski i Podkarpacia były prowadzone znacznie wcześniej, już w 2012 roku. W 2015 przeprowadzono badania na terenie Zamku Lubomirskich i ekshumacje na cmentarzu przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, gdzie odnaleziono szczątki mjra Władysława Koby, Leopolda Rząsy i Michała Zygo. W 2017 pracownicy IPN wkroczyli do lasu turzańskiego oraz Jawornika Ruskiego.

– Prace poszukiwawcze na Podkarpaciu można podzielić na kilka kategorii. Dotyczą one ofiar zbrodni niemieckich z okresu II wojny światowej, ofiar zbrodni komunistycznych i ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich – informuje Bogusław Kleszczyński z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Na największą skalę prowadzone są poszukiwania ofiar na terenie lasu turzańskiego oraz Jawornika Ruskiego.

– W miejscach tych pracownicy IPN szukają ofiar zbrodni komunistycznych – informuje Piotr Ożóg z Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, historyk.

Najtrudniejsze są poszukiwania ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich.

– To są trudne poszukiwania gdyż trudno oszacować listę osób poszukiwanych. W przeciwieństwie do zbrodni niemieckich i komunistycznych gdzie sprawcy wytwarzali dokumentację, w tym przypadku ta podstawa źródłowa jest słabsza – zauważa Bogusław Kleszczyński.

– W pracach poszukiwawczych wykorzystywane są różne techniki, pomimo tego prace te nie są łatwe ze względów prawno-organizacyjnych – dodaje Bogusław Kleszczyński.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej od lat promuje postawy patriotyczne i kontynuuje pamięć o bohaterach narodowych pomordowanych przez zbrodniarzy systemu totalitarnego.

Małgorzata Lewicka-Kyc