1 marca 2021

do właścicieli i najemców domów jednorodzinnych trafi ankieta dotycząca sposobu ogrzewania budynku. Informacje w niej zawarte posłużą do znalezienia odpowiednich form pomocy dla mieszkańców, zarówno w zakresie wymiany pieców, jaki i też termomodernizacji budynków.

Zanieczyszczenia powietrza mają ogromny wpływ na nasze zdrowie gdyż powodują wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Według wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego każdego roku w Polsce smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci blisko 50 tys. osób. Niestety nasza świadomość na temat wagi problemu jest nadal niska. Pomimo dostępności różnych form pomocy w obszarze termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w domach, nadal niechętnie korzystamy z tych form wsparcia.

 

Przypominamy, że na terenie naszego województwa obowiązuje, przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2018 roku, uchwała antysmogowa, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Uchwała ta w praktyce reguluje czym i w czym można palić w domowych kotłowniach. Tymczasem nadal jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza są między innymi paleniska domowe, a wiele osób nie wie, że pozbywając się z domu starego kotła, pozbywa się problemu, a zyskuje wolny czas, komfort i zdrowie. 

Mówi Agata Koba, rzecznik Urzędu Miasta w Jaśle  

 

Ważne! Będziemy starali się dotrzeć do wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych stąd też jeżeli nie wypełnisz ankiety do tego terminu, na terenie twojej nieruchomości odwiedzą cię pracownicy urzędu miasta lub Straży Miejskiej.

Wypełnioną ankietę można:

• wrzucić do urny z napisem ANKIETA OGRZEWANIE znajdującej się w budynku urzędu, ul. Rynek 12

• wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE

• zeskanować i wysłać na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl z tematem maila: ANKIETA OGRZEWANIE

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle

Piotr Mazurkiewicz