9 marca 2021

Do zadań dyspozytorni należy odbieranie powiadomień o zdarzeniach oraz zgłoszeń alarmowych kierowanych z numeru alarmowego 112,

Od 1 marca Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przejęła funkcje dotychczasowych dyspozytorni z regionu i jest jedynym podmiotem świadczącym usługi dla całego terenu operacyjnego Podkarpacia.  Do tej pory w regionie działały też stacje w Krośnie, Sanoku, Mielcu i Przemyślu, które weszły w skład nowej struktury. Karetki obsługiwane dotychczas przez dyspozytornie między innymi w Sanoku czy Jaśle są wysyłane do pacjentów przez rzeszowską dyspozytornię.

 

Zmiany w funkcjonowaniu dyspozytorni wynikają z Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie całej Polski wojewoda tworzy i prowadzi tylko jedną dyspozytornię medyczną w województwie. – mówi Robert Bugaj, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia

Teraz wzywając pogotowie ratunkowe mieszkaniec Krosna czy Stalowej Woli wybierając numer alarmowy usłyszy w słuchawce dyspozytora medycznego w Rzeszowie. rejonu operacyjnego. Zmiany w zaradzaniu systemem powiadamiania nie dotyczą liczby i lokalizacji Zespołów Ratownictwa Medycznego, te zostały współorganizatorami całego systemu. – mówił Andrzej Kwiatkowski, dyrektor

Do zadań dyspozytorni należy odbieranie powiadomień o zdarzeniach oraz zgłoszeń alarmowych kierowanych z numeru alarmowego 112, a także dysponowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia w ramach obsługiwanego rejonu.

 

 

Iwona Kosztyła