15 listopada 2018

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, obchodził 25 lecie istnienia. Z okazji jubileuszu podopieczni i pracownicy DPS przygotowali uroczysty program, na który zaprosili zaprzyjaźnionych gości.

„Dom jest tam, gdzie człowiek jest szczęśliwy.” Te słowa przyświecają pracownikom Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, który został powołany w 1993 roku, zarządzeniem ówczesnego wojewody Kazimierza Ferenca. Głównym celem DPS jest zapewnienie pomocy osobom przewlekle psychicznie chorym, poprzez m.in. zapewnienie warunków bytowych, opiekuńczych i wspierających – mówiła Lucyna Basta, która dyrektorem DPS jest od początku funkcjonowania ośrodka.

Podopieczni DPS prócz zajęć terapeutycznych, a także takich, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe, mają możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i talenty. Obecnie pod całodobową opieką pracowników DPS jest 140 osób.

W dzisiejszych uroczystościach jubileuszowych, uczestniczył m.in. ks. Biskup Jan Wątroba – ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele władz samorządowych, oraz przedstawiciele domów pomocy społecznej z całego Podkarpacia. DPS mieści się przy ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie.

 

Arleta Blok