27 listopada 2019

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się jubileuszowa sesja z okazji 20- lecia samorządu województwa.

Podczas nadzwyczajnej sesji odsłonięto herb, wręczono honorowe odznaki „Zasłużony dla Podkarpacia”, które otrzymali pierwszy przewodniczący sejmiku – Zdzisław Banat oraz pierwszy marszałek województwa Bogdan Rzońca. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że przez 20 lat udało się zrealizować wiele projektów, które wpłynęły na rozwój województwa oraz kraju. 

Nową inicjatywą jest Młodzieżowy Sejmik, którego głównym zadaniem będzie reprezentowanie spraw młodego pokolenia oraz zwiększanie świadomości wśród młodzieży na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie. 

Agnieszka Bojda