12 czerwca 2020

15 czerwca będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Aby ułatwić rolnikom składanie wniosków biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji będą pełnić dodatkowy dyżur w sobotę 13 czerwca od godz 7:30 do 15:30, a 15 czerwca biura będą czynne dłużej, do godz. 22.

Co roku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w województwie podkarpackim ubiega się ponad 112 tys. rolników. Do tej pory wpłynęło 101 tys. wniosków.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska